Krav"Mina behov är väldigt enkla, Det enda jag vill ha är allt"